Het belang van een sociaal netwerk na pensionering

Een groot deel van het sociale leven vindt in veel gevallen in een werksituatie plaats. Veel van deze sociale contacten vervallen echter wanneer je stopt met werken en met pensioen gaat. Het is voor gepensioneerden daarom van belang om op zoek te gaan naar manieren om sociale contacten te onderhouden of nieuwe mensen te leren kennen.

Sociale contacten

Een sociaal netwerk is belangrijk. Het hebben van sociale contacten en ‘mee blijven doen in de maatschappij’ hebben positieve effecten op het welzijn, de gemoedstoestand en de gezondheid. Wanneer je met pensioen gaat, vervallen vaak contacten waar je voorheen – in veel gevallen zelfs dagelijks – contact mee had. Na je pensionering blijft het hebben van een sociaal netwerk echter van groot belang.

Breng je sociale netwerk in kaart

Om voor jezelf na te gaan hoe het is gesteld met je sociale contacten kun je je sociale netwerk in kaart brengen. Neem even de tijd en zet voor jezelf op een rijtje met welke personen je momenteel een belangrijke persoonlijke verbinding hebt. Dit hoeft niet per se alleen je directe familie te zijn, maar denk ook aan vrienden, kennissen en buren.
Op deze manier krijg je voor jezelf een beeld van wie je steun en hulp ervaart in jouw leven.

Hoe kun je je sociale netwerk uitbreiden? | Tips

Contact met anderen is een belangrijke voorwaarde voor het ervaren van sociale steun. Sociale contacten zijn van levensbelang voor levensvreugde, veerkracht en een goede gezondheid.

Wanneer je weinig (of geen) sociale contacten hebt, doe je er verstandig aan om te proberen om je sociale netwerk uit te breiden. Maar hoe? We geven enkele tips.

  • Vrijwilligerswerk
  • Word lid van een club of vereniging.
  • Volg een cursus of studie.
  • Een vervaagd contact nieuw leven inblazen.

Goede voorbereiding op je pensioen

Een van de manieren om je goed voor te bereiden is met de cursussen van Essenburgh. Met de Pensioen in zicht trainingen van ga je in op verschillende aspecten van de pensioentijd.

Belangrijke thema’s zoals financiën, je sociale netwerk, gezondheid en afscheid nemen, komen aan bod. Een perfecte voorbereiding op jouw pensioentijd.