Wat is een inboedelverzekering?

Inboedel

Met de term inboedel bedoelen we meestal alle roerende zaken die tot uw huishouden behoren. Dit zijn zaken die niet aan uw huis vastzitten, zoals tafels, stoelen en uw televisie. Eigenlijk zijn de inboedel alles wat u mee kunt nemen bij een verhuizing. Zo maakt uw keuken bijvoorbeeld geen deel uit van de inboedel van uw huis, maar al het keukengerei wel. Een inboedelverzekering biedt dekking voor al uw apparatuur, meubilair, kostbaarheden en andere spullen in huis. Een verzekeraar vergoedt alleen als de schade is veroorzaakt door een in de voorwaarden beschreven oorzaak. Voorbeelden hiervan zijn schade als gevolg van storm en diefstal.

Waarom een inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering biedt vaak dekking tot een bepaald bedrag, genaamd het verzekerde bedrag. U kunt een inboedelverzekering afsluiten om zelf de waarde van uw inboedel te bepalen. Deze waarde bepaalt voor een groot deel de hoogte van uw premie: hoe hoger de waarde van uw inboedel, hoe hoger de premie die u betaalt. Via de online tool van DIKS kunt u heel gemakkelijk de premie voor een inboedelverzekering berekenen. Hiervoor moet u een aantal gegevens over uw woning en inboedel invullen, zoals het bouwjaar en het type woning. Om de premie van uw inboedelverzekering te kunnen berekenen, moet u weten wat de waarde van uw inboedel is. Hiervoor kunt u de inboedelwaardemeter gebruiken. Bij het invullen van de inboedelmeter is het belangrijk dat u de juiste waarde van uw inboedel invoert. Als u een te lage waarde invult, heeft u kans op onderverzekering. Het doorgeven van een te hoge inboedelwaarde kan ertoe leiden dat u een te hoge premie betaalt.

Voorwaarden en premie

In de polisvoorwaarden van een inboedelverzekering vindt u alle informatie over deze verzekering. In de voorwaarden legt de verzekeraar uitgebreid uit wat de inboedelverzekering wel en niet dekt. Ook wordt beschreven wat te doen in geval van schade. Net als bij elke andere verzekering betaalt u ook voor een inboedelverzekering een premie. Dit is een bedrag dat u maandelijks aan uw verzekeraar betaalt. De hoogte van de premie is voor iedereen verschillend en is onder andere afhankelijk van de waarde van uw inboedel en het aantal risico’s dat u met uw inboedelverzekering dekt. Ook per verzekering verschilt de prijs. Via de website van DIKS kunt u ook verzekeraars met elkaar vergelijken.