Het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap

Er zijn drie mogelijkheden wanneer een van je dierbaren komt te overlijden en jij erfgenaam bent. Jij kunt kiezen voor het aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap. Vanwege financiële of emotionele overwegingen kun je ervoor kiezen om een nalatenschap te verwerpen. Dat kan bijvoorbeeld als je weet dat de erflater (de overleden persoon) veel schulden had. Maak je de keuze om de erfenis te aanvaarden, dan zijn er twee verschillende manieren. Zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden, ofwel aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving. Kies je voor zuivere aanvaarding van de erfenis? Dan erf je alle bezittingen en schulden. Bij beneficiaire aanvaarding krijg je ook de goederen en schulden uit de erfenis. Als de nalatenschap negatief blijkt te zijn, ben je echter niet aansprakelijk met je privévermogen. Om te beoordelen of de nalatenschap negatief is, moet een boedelbeschrijving worden gemaakt.

In dit artikel gaan we nader in op het beneficiair aanvaarden van een erfenis en wat daarbij komt kijken. Zoals je waarschijnlijk al vermoedt, is dat beslist geen sinecure. Daarom raden we aan om hierbij een advocaat erfrecht te raadplegen.

Wat is de procedure bij beneficiaire aanvaarding?

Wil je een nalatenschap beneficiair aanvaarden, dan werkt dit als volgt. Je kunt een verklaring tot beneficiaire aanvaarding afleggen bij de griffie van de rechtbank. De documenten die daarvoor nodig zijn, kun je toesturen of bij de balie van de rechtbank in persoon afgeven. De rechtbank van de laatste woonplaats van de erflater is daartoe bevoegd. Er is een standaardformulier voor de verklaring van beneficiaire aanvaarding beschikbaar op de website van de Rechtspraak. Je kunt het formulier Verklaring nalatenschap digitaal of met de hand invullen. Op de site van de Rechtspraak vind je ook een korte instructie voor het invullen van het formulier voor beneficiaire aanvaarding. Daarop dien je jouw eigen persoonsgegevens in te vullen en ook die van de erflater.

Verder moet je op het formulier je keuze voor het (zuiver aanvaarden, verwerpen of) beneficiair aanvaarden van de erfenis aangeven. Daarna moet je de Verklaring nalatenschap dateren en ondertekenen. Als je het formulier opstuurt, dien je daar een kopie van de overlijdensakte en het legitimatiebewijs bij te voegen.

Een nalatenschap vereffenen

Kies je ervoor om een nalatenschap onder voorrecht van een boedelbeschrijving te aanvaarden? Dit heeft diverse gevolgen. Zo zijn jij en de eventuele andere erfgenamen niet met het eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de erfenis. Ook vindt geen boedelmenging plaats met het vermogen van de erfgenamen. Ten slotte ben je als erfgenaam in beginsel verplicht om de nalatenschap af te wikkelen en daarbij de regels die voor vereffening gelden in acht te nemen. Vereffening van de nalatenschap houdt in dat je ervoor zorgt dat de schulden van de erfenis worden voldaan. Het is cruciaal dat de vereffening zorgvuldig plaatsvindt. Gebeurt dit niet, dan kun je alsnog aansprakelijk worden gesteld.

Daarom is het verstandig om een gespecialiseerde erfrecht advocaat te raadplegen. Deze advocaat voorziet je van advies en kan als professionele vereffenaar optreden. Op die manier hoef jij je geen zorgen te maken over complexe juridische vraagstukken.