E-learnings: een goed begin met leren

Als je in de zorg werkt, met ouderen, gehandicapten of mensen met een dementie, dan moet je veel ervaring hebben om hiermee om te gaan. Naast je opleiding zijn er veel interessante e-learnings die je gevolgd moet hebben. Wij hebben voor jou op een rijtje gezet welke e-learnings jij zeker gedaan moet hebben!

E-learning Wet, Zorg en Dwang

Wist jij dat de Wet zorg en dwang vanaf begin 2020 geldt? Dat betekent dat de wet BOPZ niet meer van toepassing is. En dat er bij alle mensen die zorg krijgen vanwege dementie en in alle professionele zorgsettings onder voorwaarden onvrijwillige zorg mag worden toegepast. Het wat en hoe zijn pittig ingewikkeld. Toch moet jij als zorgprofessional wel goed weten hoe het zit. Heeft iemand met dementie loopdrang? Dan mag je iemand met loopdrang niet zomaar met de stoel klemvast onder tafel “parkeren”. Of iemand op zijn kamer opsluiten om af te koelen na een agressieve aanval.

Maar hoe zit het dan? Wat mag wel en wat mag niet? En welke functionarissen zijn daarbij betrokken? Je leert er alles over in de e-learning Wet zorg en dwang. En omdat niet iedereen precies hetzelfde hoeft te weten, is er een e-learning voor 3 verschillende niveaus.

Vanaf niveau 3 is deze e-learning geaccrediteerd voor 1 punt. De e-learning voor zorgverantwoordelijken is geaccrediteerd voor 2 punten. Na behalen van de toets ontvang je automatisch een certificaat.

SOAP rapporteren

De zorg wordt alsmaar complexer. In de zorg werk je met verschillende collega’s en verschillende zorgprofessionals. Het is van groot belang dat er op een goede manier wordt gerapporteerd. Met SOAP kan dat. Maar lang niet iedereen heeft leren SOAP rapporteren op de opleiding. En met de e-learning SOAP rapporteren leer je dit op je eigen tijd en tempo. De e-learning is logisch opgebouwd. En door de vele herkenbare praktijkvoorbeelden en oefeningen leer je echt om deze rapportage methode toe te passen.