Waar rekening mee houden bij een spiraaltje zetten?

Denkt u er over na om een spiraaltje te laten zetten? Dan loont het altijd de moeite om op voorhand even het nodige onderzoek te doen. Niet alleen is het namelijk zo dat er verschillende soorten spiraaltjes bestaan, daarnaast zult u ook graag willen weten of een spiraaltje zetten nu wel of geen pijn doet. In ieder geval, wilt u ook graag gebruik gaan maken van een spiraal als vorm van anticonceptie? In dat geval is het zonder meer een aanrader om stil te blijven staan bij de informatie zoals hieronder aangegeven.

 

  • 1.) Het spiraaltje zetten gebeurt niet zonder onderzoek

 

Allereerst is het zo dat een spiraaltje zetten in de praktijk niet gebeurt zonder dat er voorafgaand een controlebezoek wordt uitgevoerd. Dit controlebezoek vindt uiteraard plaats bij de huisarts of de gynaecoloog. Op het ogenblik dat er tijdens dit onderzoek geen zogenaamde contra-indicaties worden vastgesteld kan er een voorschrift worden uitgeschreven voor een hormoonspiraaltje of een koperspiraaltje. Voor welk type van spiraaltje er uiteindelijk zal worden gekozen is afhankelijk van de voorkeur van de dame in kwestie en van het advies van de behandelende arts. Bespreek ook dit dus zeker goed met uw huisarts of gynaecoloog.

 

  • 2.) De bijwerkingen welke u kunt ervaren bij een spiraaltje zetten

 

Een spiraaltje zetten gaat in de praktijk in principe niet gepaard met pijn. Wel kunt u een vervelend gevoel ervaren welke neigt in de richting van menstruatiepijn. Het innemen van een pijnstiller ongeveer één uurtje voor de ingreep kan dit echter voorkomen. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat er in de tijd na de plaatsing van het spiraaltje bepaalde bijwerkingen de kop op kunnen steken. Voor een hormoonspiraal geldt bijvoorbeeld dat u mogelijks rekening zult moeten houden met de hieronder terug te vinden bijwerkingen: 

 

  • Acne; 
  • Hoofdpijn;
  • Duizeligheid;
  • Gezwollen borsten; 

 

Ook bij een koper spiraaltje zetten kunt u in de eerste maanden daaropvolgend last ondervinden van enkele bijwerkingen. Zo kan de menstruatieperiode langer zijn en kan er sprake zijn van extra of tussentijds bloedverlies. Ook buikpijn is een vervelende bijwerking welke zich niet zelden laat voelen. 

 

  • 3.) De controle na een spiraaltje zetten

 

Na een spiraaltje zetten is het belangrijk om er rekening mee te houden dat het spiraaltje twee keer in het eerste jaar dient te worden gecontroleerd. Dit geldt zowel voor het hormoonspiraaltje als voor het koperspiraaltje. De eerste controle dient plaats te vinden vier tot twaalf weken na de plaatsing. De tweede controle kan één jaar na de plaatsing gebeuren. Na het eerste jaar moet het spiraaltje nog één keer per jaar worden gecontroleerd. Dit uiteraard tenzij de dokter daar anders over beslist.

 

  • 4.) De betrouwbaarheid van het spiraaltje verschilt 

 

Een spiraaltje zetten kan op verschillende manieren gebeuren. Er wordt dan ook een onderscheid gemaakt tussen een hormoonspiraaltje en een koperspiraaltje. Op zich zijn de verschillen tussen deze verschillende spiraaltjes vrij klein. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat er stil moet worden gestaan bij een verschil op vlak van betrouwbaarheid. Ook dit verschil is niet bijzonder groot, maar toch is ze er wel. De betrouwbaarheid van de spiraaltjes is als volgt: 

 

  • Het risico op een zwangerschap bij een hormoonspiraaltje is 0,2 procent; 
  • Het risico op een zwangerschap bij een koperspiraaltje is 0,8 procent;

 

Is het dus voor u vooral van belang dat u kunt rekenen op een zo betrouwbaar mogelijke vorm van anticonceptie? Dan zult u met zekerheid willen kiezen voor het hormoonspiraaltje. Kijk op www.mcwetering.nl voor meer informatie en maak een afspraak met een van de specialisten van Medisch Centrum Wetering.