Wat is mediation?

Wanneer twee partijen een juridisch conflict hebben, kan mediation uitkomst bieden. Hierbij wordt er bemiddeld door een mediator. In Nederland is er in iedere stad…