Wat is mediation?

Wanneer twee partijen een juridisch conflict hebben, kan mediation uitkomst bieden. Hierbij wordt er bemiddeld door een mediator. In Nederland is er in iedere stad wel een mediator te vinden, dus of je nu op zoek bent naar een mediator in Zwolle of mediation in Hoofddorp, je kunt overal terecht. Mediation wordt ingezet om geschillen te voorkomen en tot een bevredigende uitkomst te komen. Zo kan bijvoorbeeld een scheiding, familieruzie of arbeidsconflict op een positieve manier tot einde gebracht worden. Woon je in Noord-Holland en ben je op zoek naar mediation in Hoofddorp? Via de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) vind je alle mediators die binnen jouw regio werkzaam zijn. Wanneer je bijvoorbeeld wilt scheiden van je partner, maar de communicatie veel frustratie en confrontaties veroorzaakt, kan mediation uitkomst bieden. Vooral wanneer er kinderen in het spel zijn, is het extra van belang om een echtscheiding niet tot een vechtscheiding te laten komen.

 

De meerwaarde van mediation

Zoals hierboven aangegeven helpt mediation bij het oplossen van juridische problemen. In het geval van een scheiding dienen er verschillende zaken geregeld te worden. Praktische zaken zoals het verdelen van spullen, maar ook het opstellen van een ouderplan behoort tot de taken. In een ideale situatie kunnen deze zaken op een respectvolle en volwassen manier uitgewerkt worden. Helaas blijkt dat dit in de realiteit soms lastig te verwezenlijken. Emoties kunnen de overhand nemen waardoor een scheiding kan veranderen in een machtsstrijd. Overal in Nederland helpen mediators om ruimte te bieden voor beide partijen om het verhaal te doen en een gewenste oplossing te bedenken, zo ook wanneer je op zoek bent naar een mediator in Zwolle. 

 

Een veilig gevoel met mediation

Mediation gebeurt altijd op vrijwillige basis. Beide partijen dienen gemotiveerd te zijn om samen tot een oplossing te komen. Deze voorwaarde dient als een vruchtbare bodem om naar opties en mogelijkheden te zoeken. Voor de start van de mediation, dienen beide partijen een mediationovereenkomst te tekenen waarin aangegeven staat dat wat er besproken wordt tijdens de gesprekken, vertrouwelijk blijft. Zo wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin ieders verhaal aan bod komt en tussen de vier muren blijft. Zelfs wanneer het op een rechtzaak aankomt, dient de vertrouwelijke informatie niet gedeeld te worden met een rechter.

 

Wat doet een mediator?

Een mediator stelt zich altijd neutraal op. Er wordt geen voorkeur uitgesproken over het standpunt van de ene of andere persoon. In iedere grote stad zijn wel scheidingsmediators werkzaam, waardoor je ook voor mediation in Hoofddorp in gesprek kunt gaan met een professional. Door middel van gerichte vragen en gesprekstechnieken worden de belangen van beide partijen zo veel mogelijk naar voren gebracht. Zo worden de participanten van de mediation allebei richting een gewenste uitkomst begeleidt. Wanneer er een oplossing gevonden wordt voor het geschil, legt de mediator dit vast in een vaststellingsovereenkomst. Op deze manier is voor beide partijen zwart op wit duidelijk wat de gemaakte afspraken zijn. Wat de afspraken zijn, hangt volledig af van de intentie waarmee de mediation gestart is. Dit kan dus te maken hebben met een echtscheiding, maar kan ook een arbeidsgeschil of een andere juridische kwestie betreffen.