De grootste trends binnen het basisonderwijs

Engels vanaf groep 1

​​​​​​​​​​Kinderen kunnen op een jonge leeftijd uitzonderlijk snel een vreemde taal leren, veel sneller dan dat volwassenen dit kunnen. Je ziet daarom dus ook dat bassischolen steeds vroeger beginnen met het geven van Engelse les. De Paulusschool, een basisschool in Hilversum begint bijvoorbeeld al in groep 1 met Engelse les.

IPC

IPC staat voor International Primary Curriculum. Dit is een internationaal georiënteerd leerplan voor basisonderwijs. Bij IPC ligt de nadruk op doelbewust leren, de kinderen weten bij elke les en activiteit precies wat het doel is. Het leren van vaardigheden staat voorop en de kennis word gaande weg opgedaan. Bij IPC wordt een internationale benadering gebruikt met als doel kinderen zich bewust te maken van de wereld om zich heen.

Digitalisering van het onderwijs

In de huidige arbeidsmarkt kan geen enkele sector zonder technologie. Het is dan ook logisch dat de volgende generatie al vanaf jonge leeftijd leert om te gaan met de nieuwste technologie, digitale content en digitale hulpmiddelen. Bijna alle basisschool leerlingen in Nederland werken al met iPads of Chromebooks. Maar de digitalisering in het onderwijs is niet alleen handig voor de leerlingen, ook voor de leraren is dit ontzettend handig. Gepersonaliseerd leren in een digitale persoonlijke leeromgeving. In deze omgeving kan de student leren en ontwikkelen op basis van zijn persoonlijke behoeften op het gebied van leertempo, niveau, inzet, ambitie en motivatie. Op deze manier kan de student zijn eigen talenten ontwikkelen en kan de docent zich meer als coach gedragen. Er zijn al geïndividualiseerde lesmethoden waarmee je kunt bijhouden in welke ontwikkelingsfase een student zich bevindt en wat hij nodig heeft. Helaas stuiten deze nieuwe lesmethoden nog op veel weerstand. Kortom: er zijn voorwaarden voor een nieuwe opleiding, maar het in de praktijk brengen is nog een grote stap.